CANCERUL POATE FI TRATAT ASTĂZI E POSIBIL DIAGNOSTICAREA PRECOCE
DACĂ ESTE DEPISTAT ÎN FAZA INCIPIENTĂ ÎN BAZA ANALIZEI DE SÂNGE ÎN ALFA DIAGNOSTICA

În Moldova, cancerul continuă să ucidă 6000 de persoane anual. Reducerea mortalității este posibilă în caz de detectarea bolii în stadiile incipiente, când posibilitatea unei vindecări complete este maximă.

Anume pentru acest scop compania biotehnologică Bioprognos (Barcelona, Spania) dezvoltă soluții inovatoare de diagnoză pentru screeningul, monitorizarea și prezicerea diferitelor tipuri de cancer prin analiza sângelui.

ALFA DIAGNOSTICA – DISTRIBUITOR EXCLUSIV AL BIOPROGNOS ÎN MOLDOVA

Algoritme MBDAA

MBDAA reprezintă o platformă inteligentă de autodezvoltare, care utilizează tehnologii computerizate sofisticate pentru a determina un număr de variabile valori ale unei anumite persoane (concentrația markerilor tumorali și biochimici, date anamnestice, personale și clinice) pentru screeningul, monitorizarea și prognoza diferitelor forme de cancer.
Rapoartele generate depășesc oricare alte teste de diagnostic conform caracteristicilor sale (sensibilitatea și specificitatea clinică, valoarea prognostică ale rezultatelor pozitive și negative).

Avantaje

Non-invaziv

Analiza sângelui din venă

Descoperire precoce

Depistarea cancerului la persoane
fără simptome

Operativitate

Primirea rapidă
a raportului cu rezultate

Criteriile barceloniene

Caracteristici de diagnosticare
excelente

Disponibilitate

Mai ieftin decât procedurile
de diagnostic specializate

Tratament și prognoză

Instrumente pentru monitorizarea tratamentului și evaluarea recidivei

Vizibilitate

Comodă pentru percepția scălii de culori la evaluarea probabilității de apariție
a cancerului

Nivelul molecular

Determinarea tipurilor și subtipurilor
posibile morfologice de cancer

Testarea

Pentru a obține un raport privind probabilitatea unei boli oncologice, este nevoie de testarea unei mostre de sânge pentru a determina concentrația unui număr de biomarkeri relevanți. Valorile obținute, împreună cu date personale și clinice, sunt introduse în programul licențiat Bioprognos pentru generarea raportului.

Biomarkeri

Pentru diferite tipuri de cancer, programul MBDAA procesează semnificația diferitor biomarkeri.

Biomarkeri Сancerul pulmonar Сancerul ovarian Сancerul prostată Сancerul fără focar primar depistat
(Русский) Аланинаминотрансфераза, ALT
(Русский) Аспартатаминотрансфераза, AST
(Русский) Гамма (γ)-глутамилтрансфераза, γ-GT
(Русский) Креатинин
(Русский) Билирубин общий
(Русский) Cвободная β-субъединица хорионического гонадотропина, free β-hCG
(Русский) Белок S100
(Русский) Углеводный антиген, СА 15-3
(Русский) Углеводный антиген, СА 19-9
(Русский) Углеводный антиген, СА 125
(Русский) Углеводный антиген, СА 72-4
(Русский) Альфа (а)-фетопротеин, AFP
(Русский) Карцино-эмбриональный антиген, CEA
(Русский) Фрагмент цитокератина 19, CYFRA 21-1
(Русский) Нейрон специфическая енолаза, NSE
(Русский) Антиген плоскоклеточной карциномы, SCC
(Русский) Про-гастрин рилизинг пептид, ProGRP
(Русский) Человеческий эпидидимальный белок 4, HE4
(Русский) Простат-специфический антиген общий, tPSA
(Русский) Простат-специфический антиген свободный, fPSA
(Русский) Простат-специфический антиген, p2-изоформа, p2PSA
(Русский) Калликреин человека, hK2
Îndreptarea de la medic
Nu necesită, dar este de dorit
Biomaterialul pentru investigații
Sânge venos
Pregătirea pentru investigație
Proba de sânge se prelevează pe stomacul gol. Este necesară abstinența de alcool și medicamente toxice timp de 3-4 zile.
Termen
Raportul cu rezultatele analizei poate fi obținut în ziua când vi s-a prelevat proba de sânge*.
*La necesitatea tehnologică, termenul poate fi prelungit până la trei zile.

Interpretarea riscurilor

Riscul scăzut

indică lipsa cancerului cu o probabilitate foarte mare. Se recomandă examinarea repetată cu interval și cu ajutorul metodei corespunzătoare pacientului în cauză.

Riscul mediu

nu permite excluderea cancerului cu aceeași precizie ca în cazul riscului scăzut. Se recomandă repetarea testului peste 4 săptămâni pentru a obține un rezultat exact. O persoană din trei cu risc mediu va fi diagnosticată cu cancer la următorul control.

Riscul înalt

indică cu o probabilitate foarte mare existența cancerului. Se recomandă consultația la specialist oncolog.

La interpretarea raportului, se vor lua în considerație caracteristicile diagnostice ale testelor care nu exclud rezultatele fals-pozitive și fals-negative.

Certificare

Testul MBDAA a obținut certificate de conformitate CE pentru diagnosticarea cancerului pulmonar, a cancerului ovarian, a cancerului de prostată și a cancerului fără focar primar depistat.

Сancerul pulmonar

Декларация соответствия СЕ

Сancerul ovarian

Декларация соответствия СЕ

Сancerul prostată

Декларация соответствия СЕ

Сancerul fără focar primar depistat

Декларация соответствия СЕ

Unde pot lua teste ?

Contactați-ne